เราขอขอบคุณความซื่อสัตย์สุจริตเหนือสิ่งอื่นใดเนื่องจากบรรณาธิการทุกคนในทีมของเราจำเป็นต้องมีเป้าหมาย บางครั้งอาจเป็นเรื่องที่น่ากลัวเนื่องจากเราเป็นผู้ที่ชื่นชอบคาสิโนและบางครั้งเราก็ต้องการที่จะไปกับกระแสและสนับสนุนสิ่งต่าง ๆ ที่เราสนุก อย่างไรก็ตามในที่สุดการพนันก็เป็นเกมที่มีตัวเลขดังนั้นเราจึงต้องเพิกเฉยต่อความรู้สึกของตัวเองแม้ในความเสี่ยงที่จะล้มเหลว